Suriye’de ve Irak’ın bir bölümünde kanlı terör örgütü DAEŞ tarafından yaşatılan dram ve dünyanın büyük bir bölümünde etkisini gösteren DAEŞ terörü uzun bir süreden beri dünyanın gündemini meşgul etmektedir. Özellikle Suriye ve Irak sınırları dışında Türkiye, Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri’nde DAEŞ tarafından yönlendirilerek ya da DAEŞ’e yakınlık duyanlar tarafından gerçekleştirilen terör saldırıları sayıca çoğalmış ve toplumlarda infial derecesinde tepkilere yol açmıştır. DAEŞ’in Suriye ve Irak’ta toprak kaybetmesi ve devlet olma iddiasının zayıflaması ile birlikte bu tür uzaktan yönetilen saldırıların daha da artacağını tahmin etmek pek de zor olmayacaktır. Ayrıca, DAEŞ saflarında savaşmış ve sonrasında ülkelerine geri dönen Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) da yukarıda ifade edilen terör saldırılarında ciddi bir artışa neden olacağı değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda DAEŞ’in tüm bu terör faaliyetlerini yürütürken gerek geleneksel medyayı gerekse de internet çağının sunmuş olduğu yeni medyayı terör faaliyetlerinin etkisini artırmak, propaganda yapmak ve militan devşirmek maksadıyla etkin ve yoğun kullandığı ise bilinen bir gerçektir. Bu bağlamda DAEŞ’in özellikle sosyal medya platformlarını etkin kullandığı birçok çalışma ile ortaya konmuştur.

Ancak DAEŞ’in artan terör saldırıları ve bu saldırıların sosyal medya platformlarında adeta bir gövde gösterisine dönüştürmesi ile birlikte sosyal medya platformları üzerinde kamuoyu ve hükümetler tarafından büyük baskı oluşturulmuş, ve sosyal medya şirketleri de kendi platformları üzerinde DAEŞ propagandası yapılmasına engel olmak üzere çeşitli tedbir almışlardır. Ancak alınan bunca tedbire rağmen son dönemde uzaktan yönetilen terör saldırılarının artmasıyla birlikte sosyal medyanın rolü yeniden tartışılmaya başlanmıştır ve bu tartışmalar bitecek gibi de gözükmemektedir.

Bu gelişmeleri yakından takip eden bir kurum olarak ORSAM, sosyal medya platformlarında Twitter özelinde son durumu ortaya koymak maksadıyla “Twitter’da Türkçe Konuşan DAEŞ Destekçileri” başlıklı çalışma yapmak üzere bir araştırma projesini başlatmıştır. Bu çalışma ORSAM tarafından bir sene önce tamamlanan benzer bir araştırmanın devamı niteliğinde ve daha kapsayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Bir önceki çalışmada kullanılan yöntem bu araştırmada da kullanılmış, ilk çalışmadan elde edilen bulgular bu araştırmanın başlangıç verilerini oluşturmuştur. Proje bir yılı aşkın bir sürede Bilgisayar ve Sosyal Bilimlerden araştırmacılar tarafından disiplinler arası bir yaklaşımla büyük veri (big data) üzerinde çalışılarak tamamlanmıştır.

Bu vesile ile yapılan bu çalışmanın literatüre önemli bir katkı sağlayacağını düşünüyor, okuyuculara faydalı olmasını umuyor ve raporun hazırlanmasında emeği geçen proje grubu üyelerine teşekkürlerimizi sunuyoruz.

İlgili Dosyalar