Kaan Devecioğlu

Öz Geçmiş

  • Kuzey Afrika Çalışmaları Uzmanı

Doktora eğitimini İstanbul Medeniyet Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümünde “Güç Geçiş Teorisi Perspektifinden Babülmendep Boğazı’nda ABD-Çin Rekabeti (2011-2021)” konulu tez çalışmasıyla tamamladı. ORSAM’da Kuzey Afrika Çalışmaları uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kuzey Afrika’da sürdürülebilir kalkınma konusunda Sudan, Tunus ve Cezayir’de saha araştırmalarında bulundu. Araştırma konuları; Afrika’da siyaset, ekonomi, güvenlik ve terör gelişmelerinin yanı sıra, özel olarak yoğunlaştığı alanlar Türk dış politikasında Afrika, Babülmendep Boğazı, Sudan ve Sahel’dir. Makaleleri ve kitap bölümleri hakemli dergilerde yayımlandı, analizleri ve görüşleri medyada ve birçok uluslararası yayında yer aldı. Anadili Türkçe, ikinci dili İngilizcedir ve orta düzeyde Arapça bilmektedir.

Küresel Ticareti Tehdit Eden Husiler Kim? Ne İstiyorlar?

Bir süre önce, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları nedeniyle İsrail’e giden ticaret gemilerini hedef alacaklarını ...

Husi Saldırıları ve ABD’nin Barışı Koruma Girişimi: Babülmendep Alt Bölgesel Sisteminde Küresel Rekabet

7 Ekim olaylarından itibaren Gazze’de süren çatışma, dünya deniz ticaretinin yaklaşık %40’ının dar geçidi (choke...

İsrail-Filistin Çatışmasına Kuzey Afrika Ülkelerinin Yaklaşımı ve Türkiye

Filistin’de Gazzeli gruplar, 7 Ekim Cumartesi günü onlarca savaşçının Gazze Şeridi yakınlarındaki İsrail kasabalarına girdiği y...

Gabon’da Neden Darbe Girişimi Oldu?

Eski Portekiz ve Fransız sömürgesi Gabon’da 30 Ağustos Çarşamba günü Devlet Başkanı Ali Bongo’ya karşı ger&cc...

Sahel’de Darbe Ekosistemi ve Nijer

Nijer, Kuzey ve Batı Afrika ülkeleri arasındaki stratejik konumuyla bölgesel ve küresel etkileşimlerden doğrudan etkilenen bir &uu...

Sudan Krizinde Yeni Boyut: Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri Arasında Çatışma

Sudan’da Aralık 2018’de dönemin Devlet Başkanı Ömer el-Beşir’e karşı protesto hareketleri başlamış ve Nisan 2019’da ...

2021’den 2022’ye Sudan’da Siyasi Kriz Süreci

Sudan’da Ömer el Beşir yönetiminin Nisan 2019’da halk protestoları sonucunda devrilmesinin ardından siviller ve askerler or...

Kurumsallaşmadan Derinleşmeye Üçüncü Türkiye – Afrika Ortaklık Zirvesi

Türkiye’nin Afrika açılımı 1998 yılında ortaya konan eylem planıyla başlatılmıştı. Bu planın 2003 yılında ekonomik çer&cc...

Büyük Etiyopya Rönesans Barajı Çıkmazı: Sudan ve Mısır Yakınlaşması

Doğu Afrika'da Etiyopya Büyük Rönesans Barajı (GERD), Etiyopya-Sudan sınır sorunu ve Tigray krizi bağlamında kayda değer gelişm...

SUDAN’DA ARABULUCULUK ÇABALARI VE İÇ SİYASETTE BARIŞ İMKÂNI

SUDAN’DA ARABULUCULUK ÇABALARI VE İÇ SİYASETTE BARIŞ İMKÂNI

ULUSLARARASI SİSTEM BAĞLAMINDA UKRAYNA İŞGALİNİN AFRİKA’YA OLASI ETKİLERİ

ULUSLARARASI SİSTEM BAĞLAMINDA UKRAYNA İŞGALİNİN AFRİKA’YA OLASI ETKİLERİ

AFRİKA’DA “DARBE” OLGUSU: ALGI VE GERÇEKLİK ARASINDA

AFRİKA’DA “DARBE” OLGUSU: ALGI VE GERÇEKLİK ARASINDA

AFRİKA’DA GÖÇ: KUZEY AFRİKA’DAN AVRUPA’YA ÜÇ MERKEZÎ ROTA

AFRİKA’DA GÖÇ: KUZEY AFRİKA’DAN AVRUPA’YA ÜÇ MERKEZÎ ROTA

CEZAYİR-FRANSA DİPLOMATİK KRİZİ VE BÖLGESEL YANSIMALARI

CEZAYİR-FRANSA DİPLOMATİK KRİZİ VE BÖLGESEL YANSIMALARI

ETİYOPYA’NIN EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMACI DEVLET İDEALİNDEN İÇ HUZURSUZLUKLARA

ETİYOPYA’NIN EKONOMİ POLİTİĞİ: KALKINMACI DEVLET İDEALİNDEN İÇ HUZURSUZLUKLARA

SUDAN İLE ETİYOPYA ARASINDA SINIR KRİZİ, NİL SORUNU VE BÖLGEYE ETKİLERİ

SUDAN İLE ETİYOPYA ARASINDA SINIR KRİZİ, NİL SORUNU VE BÖLGEYE ETKİLERİ