Dergi Detayları

 • Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:8 / sayı:1

  Makaleler

  Son Sayı: Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:8 / sayı:1

  Cilt: 8 Sayı: 1
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

 • Hakkında

  Ortadoğu Etütleri, Ortadoğu çalışmalarına yoğunlaşmış bir düşünce kuruluşu olan Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından basılı ve e-dergi olarak yayınlanan hakemli bir siyaset, uluslararası ilişkiler ve fikir dergisidir. Editörlüğünü ORSAM Başkanı Doç. Dr. Şaban Kardaş’ın yaptığı dergi, yılda iki kez yayınlanmaktadır. Ortadoğu Etütleri’nin amacı, Türkiye’de sosyal bilimlerde Ortadoğu çalışmalarının gelişimini teşvik etmek ve uluslararası alanda Ortadoğu literatürüne nitelikli katkılar yapılmasına imkân sağlamaktır. Ortadoğu Etütleri’nde yayınlanan çalışmalardaki değerlendirmeler, ORSAM’ın kurumsal görüşünü yansıtmamaktadır. Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır.

 • ORTADOĞU ETÜTLERİ
  Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Dergisi
  Hakemli Dergi
  Yılda iki kez yayınlanır
  ISSN 1309-1557
  Sahibi: ORSAM adına Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör: Şaban Kardaş
  Yönetici Editör: Ferhad Rezaei
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü
  Yayın Kurulu
  Meliha Altunışık (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  İlker Aytürk (Bilkent Üniversitesi)
  Recep Boztemur (Orta Doğu Teknik Üniversitesi)
  Katerina Dalacoura (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  F. Gregory Gause (Vermont Üniversitesi)
  Fawaz Gerges (Londra Ekonomi Üniversitesi)
  Mahmoud Hamad (Drake University/Cario University)
  Raymond Hinnebusch (St. Andrews Üniversitesi)
  Tim Jacoby (Manchester Universty)
  Akif Kireçci (Bilkent Üniversitesi)
  Bahgat Korany (Kahire Amerikan Üniversitesi)
  Peter Mandaville (George Mason Üniversitesi)
  Emma Murphy (Durham Üniversitesi)
  Harun Öztürkler (Kırıkkale Üniversitesi)
  Makale Önerileri İçin:
  orsam@orsam.org.tr
  Ortadoğu Etütleri; Applied Social Sciences Index and Abstracts (ASSIA), EBSCO Host, Index
  Islamicus, International Bibliography of the Social Sciences (IBBS), Worldwide
  Political Science Abstracts (WPSA) tarafından taranmaktadır
  Yayın İdare Merkezi:
  ORSAM (Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi)
  Süleyman Nazif Sokak No: 12-B Çankaya / Ankara
  Tel: +90 (312) 430 26 09 & Faks: +90 (312) 430 39 48
  orsam@orsam.org.tr
  Tasarım Uygulama:
  Uluslararası Piri Reis Kültür Ajansı
  Kazım Özalp Mah. Rabat Sok. No:27/2 GOP, Çankaya/ANKARA
  Tel: 0 (312) 446 21 56
  Baskı:
  MRK Baskı ve Tanıtım Hizmetleri
  Ulusal Süreli Yayın
  Ortadoğu Etütleri’ndeki makalelerde yer alan fikirler yalnızca yazarlarını bağlamaktadır
 • Makaleler

  1. Sayı: Ortadoğu Etütleri Temmuz / cilt:8 / sayı:1

  Cilt: 8 Sayı: 1

  Sayı Hakkında

  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:1
  Cilt: 8 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:7 / SAYI:2
  Cilt: 7 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:1
  Cilt: 7 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:6 / SAYI:2
  Cilt: 6 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:6 / SAYI:1
  Cilt: 6 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI MART / CILT:5 / SAYI:2
  Cilt: 5 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:1
  Cilt: 5 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:4 / SAYI:2
  Cilt: 4 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:1
  Cilt: 4 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:3 / SAYI:2
  Cilt: 3 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:1
  Cilt: 3 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:2 / SAYI:2
  Cilt: 2 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:1
  Cilt: 2 Sayı: 1 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI OCAK / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ETÜTLERI TEMMUZ / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele