Dergi Detayları

 • Ortadoğu Analiz Temmuz / cilt:9 / sayı:81

  Makaleler

  Son Sayı: Ortadoğu Analiz Temmuz / cilt:9 / sayı:81

  Cilt: 9 Sayı: 81
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,

  Ortadoğu’nun yüzölçümü ve nüfus açısından küçük, ancak sahip olduğu enerji kaynaklarıyla oldukça zengin bir ülkesi konumunda bulunan Katar aynı zamanda Ortadoğu bölgesindeki en büyük Amerikan askeri üssüne de ev sahipliği yapmaktadır. Bahsedilen bu unsurlar dikkate alındığında Katar’ın Ortadoğu siyasetinde stratejik bir noktada bulunduğu kolaylıkla söylenebilir.

  Haziran ayı içerisinde, ağırlığını Körfez ülkelerinin oluşturduğu birkaç ülke tarafından Katar’a karşı alınan yaptırım kararları, Ortadoğu’da yeni bir krizi beraberinde getirdi. Yaşanan krizle birlikte ortaya çıkan resimde Ortadoğu’da yaşanan rekabetin yeni bir aşamaya geçtiği görüldü. Yaptırımlara karşı hızlı bir şekilde tedbir alan Katar’a en büyük destek ise Türkiye’den ve Katar’a karşı yaptırım kararı alan ülkelerin önemli bir rakibi olan İran’dan geldi. Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır gibi öne çıkan ülkelerin yer aldığı blok tarafından Katar’a yönelik yapılan ithamların başında teröre destek gelmektedir. Bu ülkeler Katar’ı aşırılık yanlılarına destek vermekle suçlayarak Katar ile olan diplomatik ilişkilerini kestiklerini ifade etti. Katar’a yönelik terör suçlamalarını ise medya, havacılık ve siyaset gibi pek çok farklı alanda yürüterek Katar’ı kuşatmaya çalıştıklarını gösterdiler.

  Ortaya çıkan bu kriz nedeniyle Temmuz-Ağustos 2017 sayımızı Katar Krizi’ne ayırdık. Katar Krizi’ni uzman ve farklı alandan isimlerin yazıları ile çeşitlendirip yaşanan krizi farklı bir perspektiften siz değerli okuyucularımıza sunduk. Katar Krizi’nde yaptırım kararı alan ülkeler tarafından terör listesine dahil edilen isimlerin kimler olduğunu, Katar Krizi’nin Şeyh Tamim ve Katar siyaseti açısından ne ifade ettiğini, Katar Krizi ile birlikte ortaya çıkan yeni bölgesel güç mücadelesinin ne anlama geldiğini, ortaya çıkan krizle birlikte Katar’ın Afrika’daki faaliyetlerine yönelik nasıl bir yansıması olacağını, İran’ın ortaya çıkan bu krize nasıl bir şekilde cevap verdiğini, ABD’nin bu krizde nerede durduğunu, Katar’ın uluslararası sistemde önemli bir aracı olan Al Jazeera’ye dair yaşananların ortaya çıkan kriz ile birlikte ne anlama geldiğini ve Katar’a yönelik gerçekleştirilen kuşatma ile birlikte Katar’ın gıda güvenliğinin ne durumda olduğunu bu sayımızda gündemimize aldık.

  İyi okumalar…

 • Hakkında

  Ortadoğu Analiz dergisi, Ocak 2009'da faaliyete geçen Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 2 ayda bir olmak üzere yayımlanmaktadır. Derginin öncelikli hedefi, Türkiye kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin Ortadoğu’ya daha fazla ilgi göstermesini teşvik etmek ve akademik çevreler ile dış politikamızdaki izleme, analiz ve karar alma mekanizmalarının istifade edebileceği inceleme ve araştırmalar sunabilmektir. Ortadoğu Analiz bu bağlamda, bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik, askeri gündemi ve diplomasi trafiğini yakından izleyen, alanlarına hâkim uzmanların ya da profesyonel araştırmacıların çalışmalarını ihtiva etmektedir. Dış politika süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizin yakın çevresindeki sıcak gelişmeler dikkate alındığında, Ortadoğu alt sistemini etkileme potansiyeline sahip diğer olay ve süreçler de dergimizin ilgi alanına girmektedir. Ortadoğu Analiz, Türkiye’de Ortadoğu politikaları ve gündemi özelinde nitelikli araştırma ve analizlerin yayımlandığı ilk ve tek aylık uluslararası ilişkiler dergisi unvanına sahiptir. Ortadoğu Analiz, EBSCO Host tarafından taranmaktadır ve tüm sayılarına bu veritabanından ulaşılması mümkündür.

 • Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ yayınıdır.

   


  ISSN 1308-7541

   

   

  Sahibi: Topaz Petrol Gaz Ürünleri İnşaat Mühendislik Gıda Elektronik ve Elektrik. San . Tic. A.Ş. adına
  Şaban Kardaş


  Editör:  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör Yardımcısı:  Sertaç Canalp Korkmaz
  Yönetici Editör: Hakan Taşçı
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü

   

  YAYIN KURULU
  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Doç. Dr. Ali Balcı
  Yrd. Doç. Dr. Sertaç T. Demir

   

  DANIŞMA KURULU 
  Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
  Prof. Dr. Meliha Altunışık
  Prof. Dr. Tayyar Arı
  Prof. Dr. Bülent Aras
  Prof. Dr. Muhittin Ataman
  Prof. Dr. Mahir Nakip
  Prof. Dr. Kemal İnat
  Prof. Dr. Ayşegül Sever
  Prof. Dr. Talip Küçükcan
  Doç. Dr. Mesut Özcan
  Doç. Dr. Mehmet Şahin
  Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

 • Makaleler

  80. Sayı: Ortadoğu Analiz Mayıs / cilt:9 / sayı:80

  Cilt: 9 Sayı: 80

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,
  Radikalleşmeden kaynaklı terör tehditleri son dönemde uluslararası alanda en öncelikli güvenlik tehdidi konumuna yükselmiş durumda. Popüler tartışmalarda her ne kadar konuyu Ortadoğu özelinde ele alma eğilimi kuvvetli olsa da, dünyanın farklı coğrafyalarını değişik şekillerde etkilediği reddedilemez bir gerçeklik. Bu sayımız radikalleşme konusunu ve bunun yarattığı sorunları farklı boyutları ve örnek olayları ile ele almaya çalışıyor. Ortadoğu özelinde ağırlıklı olarak IŞİD terör örgütüyle özdeşleşen radikalleşme dalgası üzerinde duruluyor ve bunun itikadi kökenlerinden sosyolojik boyutuna kadar geniş bir yelpazede konu ele alınıyor. Radikalleşme süreçlerinin dini boyuta indirgenemeyeceği vurgusu yapılarak, ideolojik referanslarla dini yapıların veya kimliklerin bu süreçlerde nasıl kullanıldığının anlaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.
  Yine bölgenin sosyo-ekonomik indikatörlerine bakıldığında da radikalleşmeyi besleyen önemli dinamikler söz konusu: hızlı nüfus artışı, düşük eğitim imkanları, gençler arasında yüksek işsizlik, daha iyi yaşam standardı beklentileri gibi. Bunların yanı sıra, bölge ülkeleri arasındaki güvenlik rekabeti ve Batı müdahalesinin bu sürelerde oynadığı rol de önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
  Radikalleşme ile doğrudan ilintili diğer bir olgu ise, bu tür örgütlere uzak coğrafyalardan katılımlarla karşımıza çıkan yabancı terörist savaşçılar konusu. Bu meselenin ilgi çeken bir alt kümesi ise Avrupalı yabancı terörist savaşçılar olgusu ve bunun radikalleşmenin sosyo-ekonomik ve bireysel-psikolojik yönlerini anlamamızda bir laboratuvar imkânı sağladığını söylemek mümkün.
  Yine radikalleşme süreçlerinin bir diğer alt kümesini ise kadınlar ve gençler oluşturuyor. Daha çok şiddetin faili erkek imajıyla zihnimizde yer etse de, radikalleşme sadece bununla sınırlı değil ve kadınlar ve gençler bunun hem hedef ve kurbanı hem de aktif bir katılımcısı olarak ele alınmayı gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele açısından belki de en fazla üzerinde durulmayı gerektiren konulardan bir tanesi, kadınlar ve gençler arasındaki radikalleşme eğilimlerine karşı etkin mücadele yöntemleri geliştirebilmek. Bu ise, kuşatıcı bir insani güvenlik anlayışı ve kalkınma programını hayata geçirmek başta olmak üzere kapsamlı bir stratejiye olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor.
  Özellikle IŞİD ve benzeri örgütlerin kontrol ettiği toprak unsurunun gerilemesiyle, bu tehdidin yeni bir karaktere büründüğü yönünde haklı tespitler mümkün. Bölgenin yaşadığı derin radikalleşme dalgası da düşünüldüğünde, bu yapıların insan unsuru üzerindeki etkilerini silmek pek kolay olmayacak. Bu çabalarda en önemli boyutun karşı-söylem geliştirme ihtiyacı olduğu tespiti de bu sayımızda yapılıyor.
  Bunların yanı sıra, etnik radikalleşme de bu sayıda altı çizilen bir diğer konu. Bölgenin yeni şiddet dalgasında farklı bir karakterde kendisini gösterse de, PKK terör örgütünün uzun yıllardır yol açtığı radikalleşme ve bunun yıkıcı etkileri konu hakkındaki çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir boyut. Öte yandan, çok kültürlü ve konfessiyonel bir yapıya sahip Lübnan örnek olayında son dönemdeki radikalleşme dalgasının yarattığı yansımalar da ayrı bir çalışmada ele alınmış.
  Bunların yanı sıra, bölgesel gelişmelerde öne çıkan pek çok konu bu sayımızda konunun uzmanlarınca değerlendiriliyor. Keyifli okumalar.

  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:9 / SAYI:81
  Cilt: 9 Sayı: 81 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:9 / SAYI:80
  Cilt: 9 Sayı: 80 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:9 / SAYI:79
  Cilt: 9 Sayı: 79 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:9 / SAYI:78
  Cilt: 9 Sayı: 78 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:8 / SAYI:77
  Cilt: 8 Sayı: 77 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:8 / SAYI:76
  Cilt: 8 Sayı: 76 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:75
  Cilt: 8 Sayı: 75 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:8 / SAYI:74
  Cilt: 8 Sayı: 74 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:8 / SAYI:73
  Cilt: 8 Sayı: 73 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:8 / SAYI:72
  Cilt: 8 Sayı: 72 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:7 / SAYI:71
  Cilt: 7 Sayı: 71 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:7 / SAYI:70
  Cilt: 7 Sayı: 70 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:69
  Cilt: 7 Sayı: 69 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:7 / SAYI:68
  Cilt: 7 Sayı: 68 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:7 / SAYI:67
  Cilt: 7 Sayı: 67 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:7 / SAYI:66
  Cilt: 7 Sayı: 66 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:6 / SAYI:65
  Cilt: 6 Sayı: 65 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:6 / SAYI:64
  Cilt: 6 Sayı: 64 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:6 / SAYI:63
  Cilt: 6 Sayı: 63 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:6 / SAYI:62
  Cilt: 6 Sayı: 62 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:6 / SAYI:61
  Cilt: 6 Sayı: 61 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:5 / SAYI:60
  Cilt: 5 Sayı: 60 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:5 / SAYI:59
  Cilt: 5 Sayı: 59 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:5 / SAYI:58
  Cilt: 5 Sayı: 58 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:5 / SAYI:57
  Cilt: 5 Sayı: 57 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:5 / SAYI:56
  Cilt: 5 Sayı: 56 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:55
  Cilt: 5 Sayı: 55 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:5 / SAYI:54
  Cilt: 5 Sayı: 54 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:5 / SAYI:53
  Cilt: 5 Sayı: 53 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:5 / SAYI:52
  Cilt: 5 Sayı: 52 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:5 / SAYI:51
  Cilt: 5 Sayı: 51 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:5 / SAYI:50
  Cilt: 5 Sayı: 50 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:5 / SAYI:49
  Cilt: 5 Sayı: 49 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:4 / SAYI:48
  Cilt: 4 Sayı: 48 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:4 / SAYI:47
  Cilt: 4 Sayı: 47 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:4 / SAYI:46
  Cilt: 4 Sayı: 46 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:4 / SAYI:45
  Cilt: 4 Sayı: 45 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:4 / SAYI:44
  Cilt: 4 Sayı: 44 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:43
  Cilt: 4 Sayı: 43 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:4 / SAYI:42
  Cilt: 4 Sayı: 42 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:4 / SAYI:41
  Cilt: 4 Sayı: 41 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:4 / SAYI:40
  Cilt: 4 Sayı: 40 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:4 / SAYI:39
  Cilt: 4 Sayı: 39 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:4 / SAYI:38
  Cilt: 4 Sayı: 38 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:4 / SAYI:37
  Cilt: 4 Sayı: 37 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:3 / SAYI:36
  Cilt: 3 Sayı: 36 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:3 / SAYI:35
  Cilt: 3 Sayı: 35 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:3 / SAYI:34
  Cilt: 3 Sayı: 34 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:3 / SAYI:33
  Cilt: 3 Sayı: 33 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:31-32
  Cilt: 3 Sayı: 31 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:3 / SAYI:30
  Cilt: 3 Sayı: 30 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:3 / SAYI:29
  Cilt: 3 Sayı: 29 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:3 / SAYI:28
  Cilt: 3 Sayı: 28 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:27
  Cilt: 3 Sayı: 27 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:26
  Cilt: 3 Sayı: 26 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:3 / SAYI:25
  Cilt: 3 Sayı: 25 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:2 / SAYI:24
  Cilt: 2 Sayı: 24 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:2 / SAYI:23
  Cilt: 2 Sayı: 23 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:2 / SAYI:22
  Cilt: 2 Sayı: 22 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:2 / SAYI:21
  Cilt: 2 Sayı: 21 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:19-20
  Cilt: 2 Sayı: 19 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:2 / SAYI:18
  Cilt: 2 Sayı: 18 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:2 / SAYI:17
  Cilt: 2 Sayı: 17 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:2 / SAYI:16
  Cilt: 2 Sayı: 16 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:2 / SAYI:15
  Cilt: 2 Sayı: 15 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:2 / SAYI:14
  Cilt: 2 Sayı: 14 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:2 / SAYI:13
  Cilt: 2 Sayı: 13 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:1 / SAYI:12
  Cilt: 1 Sayı: 12 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:1 / SAYI:11
  Cilt: 1 Sayı: 11 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:1 / SAYI:10
  Cilt: 1 Sayı: 10 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:1 / SAYI:9
  Cilt: 1 Sayı: 9 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:1 / SAYI:7
  Cilt: 1 Sayı: 7 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:1 / SAYI:6
  Cilt: 1 Sayı: 6 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:1 / SAYI:5
  Cilt: 1 Sayı: 5 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:1 / SAYI:4
  Cilt: 1 Sayı: 4 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:1 / SAYI:3
  Cilt: 1 Sayı: 3 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele
 • Bilgilerinizi Girin:

  12₺

  60₺

  Dergimiz 2 ayda bir olmak üzere yılda toplam 6 sayı yayınlanmaktadır.
  Abonelere kurumumuzun kitap, rapor, vs. yayınları da dergi ile birlikte ücretsiz olarak gönderilecektir.
  TOPAZ PETROL GAZ ÜRÜNLERİ İNŞ.MÜH.GIDA ELEK SAN TİC AŞ VAKIFBANK ÇANKAYA ŞUBESİ
  IBAN No: TR63 0001 5001 5800 7302 9562 45 yatırıldıktan sonra bu formu doldurarak dekontu 0312 430 39 48'e fakslayarak ya da orsam@orsam.org.tr adresine mail atarak hemen abone olabilirsiniz.(Banka açıklama kısmına ad-soyad eklemeyi unutmayınız)

  Güvenlik Sorusu:

ORSAM'ın Güncel İçeriklerinden Haberdar Olun