Dergi Detayları

 • Ortadoğu Analiz Aralık / cilt:9 / sayı:83

  Makaleler

  Son Sayı: Ortadoğu Analiz Aralık / cilt:9 / sayı:83

  Cilt: 9 Sayı: 83
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,

  Ortadoğu’da siyasi istikrarsızlık denince akla gelen ilk ülkelerden birisi de Irak’tır. Uzun yıllardır ülkenin içerisinde bulunduğu çalkantılı süreç, Irak’ın geleceğinin bir türlü inşa edilememesi noktada önemli bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Irak’ın yaşadığı sorunların arasında etnik ve mezhepsel gerilimlerin ciddi bir etkisi vardır. Özellikle etnik gerilimler, Kürtlerin Irak’ta 2003 sonrası ABD işgaliyle başlayan dönemde elde ettiği kazanımlar nedeniyle daha da artmış ve beraberinde Irak siyasetinde pek çok tartışmayı da alevlendirmiştir. Geçtiğimiz aylarda alınan referandum kararı ile birlikte Irak’ın bütünlüğü ve geleceği tekrardan gündeme gelmiştir.

  Bizler de Ortadoğu Analiz dergisi olarak Kasım-Aralık 2017 sayımızı Referandum Sonrası Irak başlığı ile ele almak istedik. Alınan referandum kararı sadece Irak açısından değil, aynı zamanda bölgesel ve uluslararası zeminde de farklı yansımaları olan bir sürecin ortaya çıkmasına neden oldu.

  Bu sayımızda referandum sürecinde Ortadoğu ülkelerinin nasıl bir siyaset yürüttüğünü, referandum sonrasında IKBY’nin ne durumda olduğunu ve gelecekte neler ile karşılaşabileceğini, gerçekleştirilen referanduma karşı Irak’ın nasıl bir tepki verdiğini, Irak ile Erbil arasındaki sorunları, Irak’ın önemli bileşenlerinden olan Türkmenlerin referanduma dair ne düşündüklerini, Ortadoğu’da son zamanlarda önemli manevralar yapan Rusya ile IKBY’nin nasıl bir ilişkiye sahip olduğunu ve Irak ile Türkiye arasındaki ekonomik ilişkileri kapak konumuz çerçevesinde ele aldık. Bölgesel gelişmeler çerçevesinde ise IŞİD’in yaşadığı kayıplarla birlikte İran ve Suudi Arabistan arasında yaşanan kutuplaşmayı ve IŞİD sonrası dönemde Irak ve Suriye’nin durumunu genel hatlarıyla ele aldık.

  Savunma-Güvenlik dosyamızda ise radikalleşme çerçevesinde Charlie Hebdo saldırısını, günümüzde giderek artan öneme sahip olan ve radikalleşme- terör çalışmalarında öne çıkan bir yöntem olan sosyal ağ analizini ve kapak konusundan hareketle Irak’ın yeniden şekillendirilen hava kuvvetlerine yer verdik.

  Keyifli okumalar dileğiyle...

 • Hakkında

  Ortadoğu Analiz dergisi, Ocak 2009'da faaliyete geçen Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 2 ayda bir olmak üzere yayımlanmaktadır. Derginin öncelikli hedefi, Türkiye kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin Ortadoğu’ya daha fazla ilgi göstermesini teşvik etmek ve akademik çevreler ile dış politikamızdaki izleme, analiz ve karar alma mekanizmalarının istifade edebileceği inceleme ve araştırmalar sunabilmektir. Ortadoğu Analiz bu bağlamda, bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik, askeri gündemi ve diplomasi trafiğini yakından izleyen, alanlarına hâkim uzmanların ya da profesyonel araştırmacıların çalışmalarını ihtiva etmektedir. Dış politika süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizin yakın çevresindeki sıcak gelişmeler dikkate alındığında, Ortadoğu alt sistemini etkileme potansiyeline sahip diğer olay ve süreçler de dergimizin ilgi alanına girmektedir. Ortadoğu Analiz, Türkiye’de Ortadoğu politikaları ve gündemi özelinde nitelikli araştırma ve analizlerin yayımlandığı ilk ve tek aylık uluslararası ilişkiler dergisi unvanına sahiptir. Ortadoğu Analiz, EBSCO Host tarafından taranmaktadır ve tüm sayılarına bu veritabanından ulaşılması mümkündür.

 • Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ yayınıdır.

   


  ISSN 1308-7541

   

   

  Sahibi: Topaz Petrol Gaz Ürünleri İnşaat Mühendislik Gıda Elektronik ve Elektrik. San . Tic. A.Ş. adına
  Şaban Kardaş


  Editör:  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör Yardımcısı:  Sertaç Canalp Korkmaz
  Yönetici Editör: Hakan Taşçı
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü

   

  YAYIN KURULU
  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Doç. Dr. Ali Balcı
  Yrd. Doç. Dr. Sertaç T. Demir

   

  DANIŞMA KURULU 
  Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
  Prof. Dr. Meliha Altunışık
  Prof. Dr. Tayyar Arı
  Prof. Dr. Bülent Aras
  Prof. Dr. Muhittin Ataman
  Prof. Dr. Mahir Nakip
  Prof. Dr. Kemal İnat
  Prof. Dr. Ayşegül Sever
  Prof. Dr. Talip Küçükcan
  Doç. Dr. Mesut Özcan
  Doç. Dr. Mehmet Şahin
  Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

 • Makaleler

  80. Sayı: Ortadoğu Analiz Mayıs / cilt:9 / sayı:80

  Cilt: 9 Sayı: 80

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,
  Radikalleşmeden kaynaklı terör tehditleri son dönemde uluslararası alanda en öncelikli güvenlik tehdidi konumuna yükselmiş durumda. Popüler tartışmalarda her ne kadar konuyu Ortadoğu özelinde ele alma eğilimi kuvvetli olsa da, dünyanın farklı coğrafyalarını değişik şekillerde etkilediği reddedilemez bir gerçeklik. Bu sayımız radikalleşme konusunu ve bunun yarattığı sorunları farklı boyutları ve örnek olayları ile ele almaya çalışıyor. Ortadoğu özelinde ağırlıklı olarak IŞİD terör örgütüyle özdeşleşen radikalleşme dalgası üzerinde duruluyor ve bunun itikadi kökenlerinden sosyolojik boyutuna kadar geniş bir yelpazede konu ele alınıyor. Radikalleşme süreçlerinin dini boyuta indirgenemeyeceği vurgusu yapılarak, ideolojik referanslarla dini yapıların veya kimliklerin bu süreçlerde nasıl kullanıldığının anlaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.
  Yine bölgenin sosyo-ekonomik indikatörlerine bakıldığında da radikalleşmeyi besleyen önemli dinamikler söz konusu: hızlı nüfus artışı, düşük eğitim imkanları, gençler arasında yüksek işsizlik, daha iyi yaşam standardı beklentileri gibi. Bunların yanı sıra, bölge ülkeleri arasındaki güvenlik rekabeti ve Batı müdahalesinin bu sürelerde oynadığı rol de önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
  Radikalleşme ile doğrudan ilintili diğer bir olgu ise, bu tür örgütlere uzak coğrafyalardan katılımlarla karşımıza çıkan yabancı terörist savaşçılar konusu. Bu meselenin ilgi çeken bir alt kümesi ise Avrupalı yabancı terörist savaşçılar olgusu ve bunun radikalleşmenin sosyo-ekonomik ve bireysel-psikolojik yönlerini anlamamızda bir laboratuvar imkânı sağladığını söylemek mümkün.
  Yine radikalleşme süreçlerinin bir diğer alt kümesini ise kadınlar ve gençler oluşturuyor. Daha çok şiddetin faili erkek imajıyla zihnimizde yer etse de, radikalleşme sadece bununla sınırlı değil ve kadınlar ve gençler bunun hem hedef ve kurbanı hem de aktif bir katılımcısı olarak ele alınmayı gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele açısından belki de en fazla üzerinde durulmayı gerektiren konulardan bir tanesi, kadınlar ve gençler arasındaki radikalleşme eğilimlerine karşı etkin mücadele yöntemleri geliştirebilmek. Bu ise, kuşatıcı bir insani güvenlik anlayışı ve kalkınma programını hayata geçirmek başta olmak üzere kapsamlı bir stratejiye olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor.
  Özellikle IŞİD ve benzeri örgütlerin kontrol ettiği toprak unsurunun gerilemesiyle, bu tehdidin yeni bir karaktere büründüğü yönünde haklı tespitler mümkün. Bölgenin yaşadığı derin radikalleşme dalgası da düşünüldüğünde, bu yapıların insan unsuru üzerindeki etkilerini silmek pek kolay olmayacak. Bu çabalarda en önemli boyutun karşı-söylem geliştirme ihtiyacı olduğu tespiti de bu sayımızda yapılıyor.
  Bunların yanı sıra, etnik radikalleşme de bu sayıda altı çizilen bir diğer konu. Bölgenin yeni şiddet dalgasında farklı bir karakterde kendisini gösterse de, PKK terör örgütünün uzun yıllardır yol açtığı radikalleşme ve bunun yıkıcı etkileri konu hakkındaki çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir boyut. Öte yandan, çok kültürlü ve konfessiyonel bir yapıya sahip Lübnan örnek olayında son dönemdeki radikalleşme dalgasının yarattığı yansımalar da ayrı bir çalışmada ele alınmış.
  Bunların yanı sıra, bölgesel gelişmelerde öne çıkan pek çok konu bu sayımızda konunun uzmanlarınca değerlendiriliyor. Keyifli okumalar.

  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:9 / SAYI:83
  Cilt: 9 Sayı: 83 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:9 / SAYI:82
  Cilt: 9 Sayı: 82 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:9 / SAYI:81
  Cilt: 9 Sayı: 81 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:9 / SAYI:80
  Cilt: 9 Sayı: 80 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:9 / SAYI:79
  Cilt: 9 Sayı: 79 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:9 / SAYI:78
  Cilt: 9 Sayı: 78 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:8 / SAYI:77
  Cilt: 8 Sayı: 77 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:8 / SAYI:76
  Cilt: 8 Sayı: 76 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:75
  Cilt: 8 Sayı: 75 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:8 / SAYI:74
  Cilt: 8 Sayı: 74 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:8 / SAYI:73
  Cilt: 8 Sayı: 73 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:8 / SAYI:72
  Cilt: 8 Sayı: 72 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:7 / SAYI:71
  Cilt: 7 Sayı: 71 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:7 / SAYI:70
  Cilt: 7 Sayı: 70 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:69
  Cilt: 7 Sayı: 69 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:7 / SAYI:68
  Cilt: 7 Sayı: 68 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:7 / SAYI:67
  Cilt: 7 Sayı: 67 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:7 / SAYI:66
  Cilt: 7 Sayı: 66 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:6 / SAYI:65
  Cilt: 6 Sayı: 65 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:6 / SAYI:64
  Cilt: 6 Sayı: 64 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:6 / SAYI:63
  Cilt: 6 Sayı: 63 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:6 / SAYI:62
  Cilt: 6 Sayı: 62 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:6 / SAYI:61
  Cilt: 6 Sayı: 61 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:5 / SAYI:60
  Cilt: 5 Sayı: 60 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:5 / SAYI:59
  Cilt: 5 Sayı: 59 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:5 / SAYI:58
  Cilt: 5 Sayı: 58 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:5 / SAYI:57
  Cilt: 5 Sayı: 57 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:5 / SAYI:56
  Cilt: 5 Sayı: 56 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:55
  Cilt: 5 Sayı: 55 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:5 / SAYI:54
  Cilt: 5 Sayı: 54 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:5 / SAYI:53
  Cilt: 5 Sayı: 53 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:5 / SAYI:52
  Cilt: 5 Sayı: 52 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:5 / SAYI:51
  Cilt: 5 Sayı: 51 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:5 / SAYI:50
  Cilt: 5 Sayı: 50 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:5 / SAYI:49
  Cilt: 5 Sayı: 49 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:4 / SAYI:48
  Cilt: 4 Sayı: 48 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:4 / SAYI:47
  Cilt: 4 Sayı: 47 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:4 / SAYI:46
  Cilt: 4 Sayı: 46 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:4 / SAYI:45
  Cilt: 4 Sayı: 45 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:4 / SAYI:44
  Cilt: 4 Sayı: 44 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:43
  Cilt: 4 Sayı: 43 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:4 / SAYI:42
  Cilt: 4 Sayı: 42 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:4 / SAYI:41
  Cilt: 4 Sayı: 41 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:4 / SAYI:40
  Cilt: 4 Sayı: 40 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:4 / SAYI:39
  Cilt: 4 Sayı: 39 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:4 / SAYI:38
  Cilt: 4 Sayı: 38 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:4 / SAYI:37
  Cilt: 4 Sayı: 37 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:3 / SAYI:36
  Cilt: 3 Sayı: 36 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:3 / SAYI:35
  Cilt: 3 Sayı: 35 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:3 / SAYI:34
  Cilt: 3 Sayı: 34 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:3 / SAYI:33
  Cilt: 3 Sayı: 33 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:31-32
  Cilt: 3 Sayı: 31 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:3 / SAYI:30
  Cilt: 3 Sayı: 30 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:3 / SAYI:29
  Cilt: 3 Sayı: 29 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:3 / SAYI:28
  Cilt: 3 Sayı: 28 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:27
  Cilt: 3 Sayı: 27 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:26
  Cilt: 3 Sayı: 26 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:3 / SAYI:25
  Cilt: 3 Sayı: 25 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:2 / SAYI:24
  Cilt: 2 Sayı: 24 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:2 / SAYI:23
  Cilt: 2 Sayı: 23 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:2 / SAYI:22
  Cilt: 2 Sayı: 22 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:2 / SAYI:21
  Cilt: 2 Sayı: 21 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:19-20
  Cilt: 2 Sayı: 19 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:2 / SAYI:18
  Cilt: 2 Sayı: 18 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:2 / SAYI:17
  Cilt: 2 Sayı: 17 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:2 / SAYI:16
  Cilt: 2 Sayı: 16 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:2 / SAYI:15
  Cilt: 2 Sayı: 15 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:2 / SAYI:14
  Cilt: 2 Sayı: 14 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:2 / SAYI:13
  Cilt: 2 Sayı: 13 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:1 / SAYI:12
  Cilt: 1 Sayı: 12 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:1 / SAYI:11
  Cilt: 1 Sayı: 11 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:1 / SAYI:10
  Cilt: 1 Sayı: 10 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:1 / SAYI:9
  Cilt: 1 Sayı: 9 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:1 / SAYI:7
  Cilt: 1 Sayı: 7 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:1 / SAYI:6
  Cilt: 1 Sayı: 6 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:1 / SAYI:5
  Cilt: 1 Sayı: 5 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:1 / SAYI:4
  Cilt: 1 Sayı: 4 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:1 / SAYI:3
  Cilt: 1 Sayı: 3 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele