Dergi Detayları

 • Ortadoğu Analiz Ekim / cilt:9 / sayı:82

  Makaleler

  Son Sayı: Ortadoğu Analiz Ekim / cilt:9 / sayı:82

  Cilt: 9 Sayı: 82
  Detayı Gör

  Sayı Hakkında

  Ortadoğu’nun kadim ve önemli aktörlerinden olan İran’ın son yıllarda bölge içerisinde yaşanan gelişmelerde artan rolü, bu ülkeyi daha yakından tanımayı zaruri hale getirmiştir. 2003 yılındaki Irak Savaşı’nın ardından İran’ın bu ülke üzerinde her geçen gün artmaya başlayan nüfuzu ve 2011’den itibaren Suriye iç savaşında aldığı pozisyon İran’ı Ortadoğu’da en çok öne çıkaran gelişmelerdir. Ancak İran’ı son dönemde öne çıkaran gelişmeler sadece bunlarla da sınırlı değildir. Şii Hilali ekseninde hareket eden İran’ın Yemen’deki konumunu, Trump dönemiyle birlikte tekrardan gündeme gelen İran Nükleer Programını ve İran’ın Afrika ile Orta Asya’ya yönelik girişimlerini diğer öne çıkan gündem maddeleri olarak sıralayabiliriz. İran bir taraftan sahada doğrudan askeri gücü ile bayrak gösterirken, diğer taraftan da vekil (proxy) aktörler aracılığıyla nüfuzunu dolaylı bir şekilde hissettirmeye çalışmaktadır. İran’ın artan etkisi ise bölgede bir endişe kaynağı olmaktadır. Bu noktada da başta Suudi Arabistan olmak üzere, onun güdümünde hareket eden Körfez ülkelerinin içerisinde yer aldığı bir grup ülke İran’a karşı yoğun bir silahlanma programı yürüterek bölge dengelerini değiştirmeye çalışmaktadır.

  Bizler de Ortadoğu Analiz dergisi olarak Eylül-Ekim 2017 sayımızı Yeni Dönemde İran Dış Politikası başlığı altında yayınlamak istedik. Bu sayımızda İran’ın Ortadoğu’daki güç mücadelesinde ve örtülü operasyonlarında önemli bir aktör olan Kasım Süleymani’yi, Ruhani döneminde devlet-toplum ilişkisini, İran ile Lübnan Hizbullah’ı arasındaki ilişkiyi, İran’ın doğusunda yer alan Beluçların İran jeopolitiğinde ne ifade ettiğini, ikinci defa seçilen Ruhani’nin yeni dış politika hamlelerini, İran’ın Güney Kafkasya politikasını, Rusya-İran ilişkilerini, İran’ın Orta Asya’ya yönelik politikalarını, İran’ın Afrika’daki artan rolünü, İran’ın su sorununu, İran’ın Suriye İç Savaşı’ndaki politikasını, İran’ın dış politikasında önemli bir yeri bulunan Irak’a dair izlemekte olduğu siyasetin dinamiklerini, İran’ın tartışmalı füze programını, Türkiye ile İran arasındaki ekonomik ilişkileri ve İran dış politikasında kültür ve sanat faaliyetlerini kapak dosyamız çerçevemizde alanında uzman kişilerin yorumlarıyla siz değerli okuyucularımızla buluşturduk.

  Kapak dosyasından bağımsız olarakta Hamas’ın yeni siyaset belgesini, Arap Baharı sonrasında Arap gençliğinin demokrasiye olan inancını, Azzam ve Bin Ladin gibi militan selefilikte öne çıkan isimlerin şiddete dair bakış açılarını ve IŞİD terör örgütüne karşı mücadele adı altında ABD tarafından PKK/PYD’nin geliştirilen askeri kapasitesini ayrıca ele aldık.

  Keyifli okumalar dileğiyle,

 • Hakkında

  Ortadoğu Analiz dergisi, Ocak 2009'da faaliyete geçen Ortadoğu Stratejik Araştırmalar Merkezi (ORSAM) tarafından 2 ayda bir olmak üzere yayımlanmaktadır. Derginin öncelikli hedefi, Türkiye kamuoyunun ve dış politika çevrelerinin Ortadoğu’ya daha fazla ilgi göstermesini teşvik etmek ve akademik çevreler ile dış politikamızdaki izleme, analiz ve karar alma mekanizmalarının istifade edebileceği inceleme ve araştırmalar sunabilmektir. Ortadoğu Analiz bu bağlamda, bölgedeki siyasal, sosyal, ekonomik, askeri gündemi ve diplomasi trafiğini yakından izleyen, alanlarına hâkim uzmanların ya da profesyonel araştırmacıların çalışmalarını ihtiva etmektedir. Dış politika süreçlerinin birbirleriyle ilişkisi ve ülkemizin yakın çevresindeki sıcak gelişmeler dikkate alındığında, Ortadoğu alt sistemini etkileme potansiyeline sahip diğer olay ve süreçler de dergimizin ilgi alanına girmektedir. Ortadoğu Analiz, Türkiye’de Ortadoğu politikaları ve gündemi özelinde nitelikli araştırma ve analizlerin yayımlandığı ilk ve tek aylık uluslararası ilişkiler dergisi unvanına sahiptir. Ortadoğu Analiz, EBSCO Host tarafından taranmaktadır ve tüm sayılarına bu veritabanından ulaşılması mümkündür.

 • Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ yayınıdır.

   


  ISSN 1308-7541

   

   

  Sahibi: Topaz Petrol Gaz Ürünleri İnşaat Mühendislik Gıda Elektronik ve Elektrik. San . Tic. A.Ş. adına
  Şaban Kardaş


  Editör:  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Editör Yardımcısı:  Sertaç Canalp Korkmaz
  Yönetici Editör: Hakan Taşçı
  Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü

   

  YAYIN KURULU
  Doç. Dr. Şaban Kardaş
  Doç. Dr. Ali Balcı
  Yrd. Doç. Dr. Sertaç T. Demir

   

  DANIŞMA KURULU 
  Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
  Prof. Dr. Meliha Altunışık
  Prof. Dr. Tayyar Arı
  Prof. Dr. Bülent Aras
  Prof. Dr. Muhittin Ataman
  Prof. Dr. Mahir Nakip
  Prof. Dr. Kemal İnat
  Prof. Dr. Ayşegül Sever
  Prof. Dr. Talip Küçükcan
  Doç. Dr. Mesut Özcan
  Doç. Dr. Mehmet Şahin
  Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

 • Makaleler

  80. Sayı: Ortadoğu Analiz Mayıs / cilt:9 / sayı:80

  Cilt: 9 Sayı: 80

  Sayı Hakkında

  Değerli okuyucular,
  Radikalleşmeden kaynaklı terör tehditleri son dönemde uluslararası alanda en öncelikli güvenlik tehdidi konumuna yükselmiş durumda. Popüler tartışmalarda her ne kadar konuyu Ortadoğu özelinde ele alma eğilimi kuvvetli olsa da, dünyanın farklı coğrafyalarını değişik şekillerde etkilediği reddedilemez bir gerçeklik. Bu sayımız radikalleşme konusunu ve bunun yarattığı sorunları farklı boyutları ve örnek olayları ile ele almaya çalışıyor. Ortadoğu özelinde ağırlıklı olarak IŞİD terör örgütüyle özdeşleşen radikalleşme dalgası üzerinde duruluyor ve bunun itikadi kökenlerinden sosyolojik boyutuna kadar geniş bir yelpazede konu ele alınıyor. Radikalleşme süreçlerinin dini boyuta indirgenemeyeceği vurgusu yapılarak, ideolojik referanslarla dini yapıların veya kimliklerin bu süreçlerde nasıl kullanıldığının anlaşılması gerektiği üzerinde duruluyor.
  Yine bölgenin sosyo-ekonomik indikatörlerine bakıldığında da radikalleşmeyi besleyen önemli dinamikler söz konusu: hızlı nüfus artışı, düşük eğitim imkanları, gençler arasında yüksek işsizlik, daha iyi yaşam standardı beklentileri gibi. Bunların yanı sıra, bölge ülkeleri arasındaki güvenlik rekabeti ve Batı müdahalesinin bu sürelerde oynadığı rol de önemli faktörler olarak öne çıkıyor.
  Radikalleşme ile doğrudan ilintili diğer bir olgu ise, bu tür örgütlere uzak coğrafyalardan katılımlarla karşımıza çıkan yabancı terörist savaşçılar konusu. Bu meselenin ilgi çeken bir alt kümesi ise Avrupalı yabancı terörist savaşçılar olgusu ve bunun radikalleşmenin sosyo-ekonomik ve bireysel-psikolojik yönlerini anlamamızda bir laboratuvar imkânı sağladığını söylemek mümkün.
  Yine radikalleşme süreçlerinin bir diğer alt kümesini ise kadınlar ve gençler oluşturuyor. Daha çok şiddetin faili erkek imajıyla zihnimizde yer etse de, radikalleşme sadece bununla sınırlı değil ve kadınlar ve gençler bunun hem hedef ve kurbanı hem de aktif bir katılımcısı olarak ele alınmayı gerektiriyor. Önümüzdeki dönemde terörle mücadele açısından belki de en fazla üzerinde durulmayı gerektiren konulardan bir tanesi, kadınlar ve gençler arasındaki radikalleşme eğilimlerine karşı etkin mücadele yöntemleri geliştirebilmek. Bu ise, kuşatıcı bir insani güvenlik anlayışı ve kalkınma programını hayata geçirmek başta olmak üzere kapsamlı bir stratejiye olan ihtiyacı ortaya çıkarıyor.
  Özellikle IŞİD ve benzeri örgütlerin kontrol ettiği toprak unsurunun gerilemesiyle, bu tehdidin yeni bir karaktere büründüğü yönünde haklı tespitler mümkün. Bölgenin yaşadığı derin radikalleşme dalgası da düşünüldüğünde, bu yapıların insan unsuru üzerindeki etkilerini silmek pek kolay olmayacak. Bu çabalarda en önemli boyutun karşı-söylem geliştirme ihtiyacı olduğu tespiti de bu sayımızda yapılıyor.
  Bunların yanı sıra, etnik radikalleşme de bu sayıda altı çizilen bir diğer konu. Bölgenin yeni şiddet dalgasında farklı bir karakterde kendisini gösterse de, PKK terör örgütünün uzun yıllardır yol açtığı radikalleşme ve bunun yıkıcı etkileri konu hakkındaki çalışmalarda göz ardı edilmemesi gereken bir boyut. Öte yandan, çok kültürlü ve konfessiyonel bir yapıya sahip Lübnan örnek olayında son dönemdeki radikalleşme dalgasının yarattığı yansımalar da ayrı bir çalışmada ele alınmış.
  Bunların yanı sıra, bölgesel gelişmelerde öne çıkan pek çok konu bu sayımızda konunun uzmanlarınca değerlendiriliyor. Keyifli okumalar.

  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:9 / SAYI:82
  Cilt: 9 Sayı: 82 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:9 / SAYI:81
  Cilt: 9 Sayı: 81 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:9 / SAYI:80
  Cilt: 9 Sayı: 80 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:9 / SAYI:79
  Cilt: 9 Sayı: 79 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:9 / SAYI:78
  Cilt: 9 Sayı: 78 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:8 / SAYI:77
  Cilt: 8 Sayı: 77 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:8 / SAYI:76
  Cilt: 8 Sayı: 76 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:8 / SAYI:75
  Cilt: 8 Sayı: 75 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:8 / SAYI:74
  Cilt: 8 Sayı: 74 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:8 / SAYI:73
  Cilt: 8 Sayı: 73 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:8 / SAYI:72
  Cilt: 8 Sayı: 72 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:7 / SAYI:71
  Cilt: 7 Sayı: 71 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:7 / SAYI:70
  Cilt: 7 Sayı: 70 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:7 / SAYI:69
  Cilt: 7 Sayı: 69 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:7 / SAYI:68
  Cilt: 7 Sayı: 68 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:7 / SAYI:67
  Cilt: 7 Sayı: 67 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:7 / SAYI:66
  Cilt: 7 Sayı: 66 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:6 / SAYI:65
  Cilt: 6 Sayı: 65 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:6 / SAYI:64
  Cilt: 6 Sayı: 64 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:6 / SAYI:63
  Cilt: 6 Sayı: 63 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:6 / SAYI:62
  Cilt: 6 Sayı: 62 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:6 / SAYI:61
  Cilt: 6 Sayı: 61 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:5 / SAYI:60
  Cilt: 5 Sayı: 60 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:5 / SAYI:59
  Cilt: 5 Sayı: 59 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:5 / SAYI:58
  Cilt: 5 Sayı: 58 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:5 / SAYI:57
  Cilt: 5 Sayı: 57 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:5 / SAYI:56
  Cilt: 5 Sayı: 56 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:5 / SAYI:55
  Cilt: 5 Sayı: 55 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:5 / SAYI:54
  Cilt: 5 Sayı: 54 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:5 / SAYI:53
  Cilt: 5 Sayı: 53 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:5 / SAYI:52
  Cilt: 5 Sayı: 52 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:5 / SAYI:51
  Cilt: 5 Sayı: 51 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:5 / SAYI:50
  Cilt: 5 Sayı: 50 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:5 / SAYI:49
  Cilt: 5 Sayı: 49 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:4 / SAYI:48
  Cilt: 4 Sayı: 48 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:4 / SAYI:47
  Cilt: 4 Sayı: 47 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:4 / SAYI:46
  Cilt: 4 Sayı: 46 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:4 / SAYI:45
  Cilt: 4 Sayı: 45 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:4 / SAYI:44
  Cilt: 4 Sayı: 44 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:4 / SAYI:43
  Cilt: 4 Sayı: 43 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:4 / SAYI:42
  Cilt: 4 Sayı: 42 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:4 / SAYI:41
  Cilt: 4 Sayı: 41 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:4 / SAYI:40
  Cilt: 4 Sayı: 40 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:4 / SAYI:39
  Cilt: 4 Sayı: 39 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:4 / SAYI:38
  Cilt: 4 Sayı: 38 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:4 / SAYI:37
  Cilt: 4 Sayı: 37 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:3 / SAYI:36
  Cilt: 3 Sayı: 36 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:3 / SAYI:35
  Cilt: 3 Sayı: 35 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:3 / SAYI:34
  Cilt: 3 Sayı: 34 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:3 / SAYI:33
  Cilt: 3 Sayı: 33 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:3 / SAYI:31-32
  Cilt: 3 Sayı: 31 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:3 / SAYI:30
  Cilt: 3 Sayı: 30 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:3 / SAYI:29
  Cilt: 3 Sayı: 29 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:3 / SAYI:28
  Cilt: 3 Sayı: 28 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:27
  Cilt: 3 Sayı: 27 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:3 / SAYI:26
  Cilt: 3 Sayı: 26 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:3 / SAYI:25
  Cilt: 3 Sayı: 25 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:2 / SAYI:24
  Cilt: 2 Sayı: 24 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:2 / SAYI:23
  Cilt: 2 Sayı: 23 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:2 / SAYI:22
  Cilt: 2 Sayı: 22 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:2 / SAYI:21
  Cilt: 2 Sayı: 21 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ TEMMUZ / CILT:2 / SAYI:19-20
  Cilt: 2 Sayı: 19 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:2 / SAYI:18
  Cilt: 2 Sayı: 18 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:2 / SAYI:17
  Cilt: 2 Sayı: 17 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:2 / SAYI:16
  Cilt: 2 Sayı: 16 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:2 / SAYI:15
  Cilt: 2 Sayı: 15 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:2 / SAYI:14
  Cilt: 2 Sayı: 14 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:2 / SAYI:13
  Cilt: 2 Sayı: 13 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ARALIK / CILT:1 / SAYI:12
  Cilt: 1 Sayı: 12 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ KASIM / CILT:1 / SAYI:11
  Cilt: 1 Sayı: 11 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EKIM / CILT:1 / SAYI:10
  Cilt: 1 Sayı: 10 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ EYLÜL / CILT:1 / SAYI:9
  Cilt: 1 Sayı: 9 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ AĞUSTOS / CILT:1 / SAYI:7
  Cilt: 1 Sayı: 7 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ HAZIRAN / CILT:1 / SAYI:6
  Cilt: 1 Sayı: 6 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MAYIS / CILT:1 / SAYI:5
  Cilt: 1 Sayı: 5 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ NISAN / CILT:1 / SAYI:4
  Cilt: 1 Sayı: 4 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ MART / CILT:1 / SAYI:3
  Cilt: 1 Sayı: 3 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ ŞUBAT / CILT:1 / SAYI:2
  Cilt: 1 Sayı: 2 İncele
  ORTADOĞU ANALIZ OCAK / CILT:1 / SAYI:1
  Cilt: 1 Sayı: 1 İncele