Ortadoğu Analiz Temmuz / cilt:9 / sayı:81

Ortadoğu Analiz, ORTADOĞU STRATEJİK ARAŞTIRMALAR MERKEZİ yayınıdır.

 


ISSN 1308-7541

 

 

Sahibi: Topaz Petrol Gaz Ürünleri İnşaat Mühendislik Gıda Elektronik ve Elektrik. San . Tic. A.Ş. adına
Şaban Kardaş


Editör:  Doç. Dr. Şaban Kardaş
Editör Yardımcısı:  Sertaç Canalp Korkmaz
Yönetici Editör: Hakan Taşçı
Sorumlu Yazı İşleri Müdürü: Habib Hürmüzlü

 

YAYIN KURULU
Doç. Dr. Şaban Kardaş
Doç. Dr. Ali Balcı
Yrd. Doç. Dr. Sertaç T. Demir

 

DANIŞMA KURULU 
Prof. Dr. Gökhan Çetinsaya
Prof. Dr. Meliha Altunışık
Prof. Dr. Tayyar Arı
Prof. Dr. Bülent Aras
Prof. Dr. Muhittin Ataman
Prof. Dr. Mahir Nakip
Prof. Dr. Kemal İnat
Prof. Dr. Ayşegül Sever
Prof. Dr. Talip Küçükcan
Doç. Dr. Mesut Özcan
Doç. Dr. Mehmet Şahin
Doç. Dr. Murat Yeşiltaş

Articles