Ceyda Beşirli

Öz Geçmiş

  • ORSAM  Arapça Mütercim-Tercüman

Lisans eğitimini Gazi Üniversitesi Arap Dili Eğitimi Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Halihazırda Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Çeviri ve Kültürel Çalışmalar Bölümünde yüksek lisans programına devam etmektedir. ORSAM bünyesinde, Arapça Mütercim-Tercüman olarak görev yapmaktadır. İleri düzeyde Osmanlı Türkçesi bilmektedir.