Göktuğ Sönmez

Öz Geçmiş

  • Güvenlik Çalışmaları Direktörü, Ortadoğu Araştırmaları Merkezi (ORSAM)
  • Dr. Öğr. Üyesi, Necmettin Erbakan Üniversitesi, Uluslararası İlişkiler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Göktuğ Sönmez lisans derecesini Bilkent Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, yüksek lisans derecesini London School of Economics (LSE) Uluslararası İlişkiler Bölümü’nden, doktorasını School of Oriental and African Studies (SOAS) Siyaset Bilimi ve Uluslararası Çalışmalar Bölümü'nden  almıştır.  Akademik araştırma alanları arasında Radikalleşme ve Şiddete Varan Aşırıcılık, Devlet Dışı Silahlı Aktörler, Türk Dış Politikası ve Enerji Politikaları bulunmaktadır. Bu alanlarda Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM), BOTAŞ ve Global Strateji Enstitüsü gibi kuruluşlarda araştırmalarda bulunmuştur. Halihazırda ORSAM Güvenlik Çalışmaları Direktörü ve Necmettin Erbakan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde Dr. Öğr. Üyesi olan Sönmez, pek çok ulusal ve uluslararası yayın yapmış, özellikle radikalleşme ve şiddete varan aşırıcılık bağlamında toplantı ve konferanslara katılmış, medya organlarında bahsi geçen ilgi alanlarına dair mülakatlar vermiş ve köşe yazıları yayınlamıştır.

Yayınlar (Makale, Rapor, Analiz, Kısa Görüş Yazısı)

Ulusal ve Uluslararası Konferanslar